MOŽNOSŤI ZVÝHODNENIA INZERÁTOV

"Prvý"

Podľa tohto typu zvýhodnenia sa inzerát nachádza v zozname inzerátov ako prvý (nad zoznamom bežných inzerátov danej kategórie) počas celej doby trvania objednanej služby.
Ak je "prvých" inzerátov viac, ich poradie bude určené podľa času aktivácie a topovania inzerátu. Inzeráty, ktoré boli topované neskôr, budú umiestnené vyššie. Po uplynutí doby topovania sa inzerát automaticky vráti medzi bežné inzeráty v príslušnej kategórii podľa dátumu pridania.

7 dní

6€ / 5body

14 dní

12€ / 10body

30 dní

24€ / 20body
Tento typ zvýhodnenia je možné objednať pri zadávaní inzerátu alebo pri jeho edícii.

"Rámček"

Podľa tohto typu zvýhodnenia sa inzerát nachádza v zozname inzerátov s rámčekom,
ktorý ho odlišuje od množstva bežných inzerátov v príslušnej kategórii.

7 dní

3€ / 2body

14 dní

6€ / 4body

30 dní

12€ / 8body
Tento typ zvýhodnenia je možné objednať pri zadávaní inzerátu alebo pri jeho edícii.

"Pozadie"

Podľa tohto typu zvýhodnenia sa inzerát nachádza v zozname inzerátov a má zafarbené pozadie,
ktoré ho odlišuje od množstva bežných inzerátov v príslušnej kategórii.

7 dní

3€ / 2body

14 dní

6€ / 4body

30 dní

12€ / 8body
Tento typ zvýhodnenia je možné objednať pri zadávaní inzerátu alebo pri jeho edícii.

"Vybrané"

Podľa tohto typu zvýhodnenia inzerát sa nachádza zároveň v zozname bežných inzerátov a v bloku VYBRANÉ POLOŽKY, ktorý sa nachádza v pravom stĺpci pri zozname inzerátov a je tiež viditeľný na stránke každého inzerátu z príslušnej kategórie.

7 dní

11€ / 10body

14 dní

22€ / 20body

30 dní

44€ / 40body
Tento typ zvýhodnenia je možné objednať pri zadávaní inzerátu alebo pri jeho edícii.

"Topovanie"

Podľa tohto typu zvýhodnenia, sa inzerát umiestňuje na prvé miesto v zozname bežných inzerátov v kategórii, v ktorej je zverejnený. Topovanie sa uskutoční raz. Po pribúdani nových inzerátov v kategórii začne inzerát znova klesať.

Tento typ zvýhodnenia nemá termín platnosti. Je to jednorazová akcia, ktorú je možné objednať kedykoľvek kliknutím na odkaz TOPNÚŤ v zozname vašich inzerátov v príslušnej sekcii Môj účet - Úprava inzerátov.

jednorazovo

3€ / 2body

Akýkoľvek druh zvýhodnenia môžete získať prostredníctvom

Platba bodami

Najrýchlejšie a najpohodlnejšie platenie.
Používanie bodov je obzvlášť výhodné pri vytváraní viacerých inzerátov.

Pozrite si ponuky na stránke Balíky bodov.

Platba prevodom

IBAN: SK15 1100 0000 0029 4800 3088
Zubár-Pro s.r.o.
Rubínová 3134/1
90025 Chorvátsky Grob

Pripísanie platby môže trvať do 3 dni.