naša e-mailová adresa
kontaktujte nás cez sociálne siete
anonymné pripomienky, komentáre alebo nápady
technická podpora webu

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou obsahu alebo funkčnosťou webu, kontaktuje help@stomatolog.info

Prevádzkovateľ:

Zubár-Pro, s. r. o., so sídlom: Rubínová 3134/1, 900 25 Chorvátsky Grob,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 103670 / B, IČO: 48136727