Margita Podhorcová

Podrobnosti

Telefón 032 7440882

Lokalita


M. Kišša 309/2, 911 05 Trenčín-Orechové