Ildikó Szabóová, MUDr.

Podrobnosti

Telefón 035 7731439
Základné služby Záchovná stomatológia

Lokalita


Petöfiho 783/2, 945 05 Komárno

ZUBNÉ AMBULANCIE NA MAPE