Smile SV, Levice

Podrobnosti

Telefón 0905 926357
Webová stránka smilesv-dental.com
Základné služby Dentálna hygiena, Záchovná stomatológia, Protetická stomatológia (zubné náhrady)
Ďalšie kritériá Zubná pohotovosť, Ošetrenie detí, Príjem nových pacientov
Technológie RTG diagnostika
webová stránka

Lokalita


F. Hečku 508/39, 934 01 Levice

ZUBNÉ AMBULANCIE NA MAPE