Medante

Podrobnosti

Telefón 0911 290540
Webová stránka www.medante.sk
Základné služby Záchovná stomatológia, Endodoncia, Protetická stomatológia (zubné náhrady), Chirurgické zákroky, Ortodoncia
Ďalšie kritériá Ošetrenie detí, Príjem nových pacientov, Bielenie zubov, Fazety, Spolupráca so zdravotnou poisťovňou
webová stránka

Lokalita


Podpriehradná 3A, Bratislava