Grey´s: dentoalveolárna chirurgia

Podrobnosti

Telefón 0907 949398
Základné služby Záchovná stomatológia, Chirurgické zákroky

Lokalita


Masarykova 8078, 080 01 Prešov