Amalgámové plomby

Pri rozhodnutiach aký typ plomby použiť na pokazené zuby sa do popredia často dostáva cena. Tie amalgámové sú zvyčajne výrazne lacnejšie v porovnaní s fotokompozitnými. V tomto článku sa dozviete dôvody, prečo by ste sa v tejto oblasti cenou riadiť radšej nemali. Pár eur ušetrených dnes môže totiž viesť k závažným zdravotným problémom v budúcnosti.

 

Čo je to amalgám a ako na nás pôsobí?

 

Amalgám, ktorý sa rutinne používa ako plomba, sa skladá z tekutej ortuti (cca 50%) a zmesi prášku (cca 50%), popritom tento prášok pozostáva z viacerých kovov: 3% ortuti, 16% cínu (v starých plombách až 30%), 12% medi a 20% striebra, ako aj z malého množstva niklu, kadmia a pod.  V nových plombách tento prášok obsahuje len 1,5% ortuti, takže celá plomba obsahuje dohromady až 51,5% ortuti. Často majú ľudia v ústach až 12 amalgámových plomb, čo predstavuje cca 3-4 gramy čistej ortuti. Keby sa človeku injekčne podal čo len 1 gram ortuti, znamenalo by to už smrteľnú dávku. Také množstvo ortuti znášame len preto, lebo ortuť je viazaná v tejto kovovej zliatine a len veľmi pomaly sa uvoľňuje do tela. Naše ústa sú teda také malé laboratórium, v ktorom neustále prebiehajú mechanické, chemické a elektrolytické procesy.

 

Sliny sú elektrolyt, to znamená vodivá tekutina. Skôr či neskôr sú všetky plomby zasiahnuté koróziou, po desiatich rokoch je to už cca 80% všetkých plomb. Korózia zapríčiňuje, že sa kovy z plomb uvoľňujú a dostávajú bez zábran do nášho tela.

 

Rôzne zliatiny v ústach (amalgám, zlato, palladium a i.) okrem iného spôsobujú aj vyššie napätie v ústach a urýchľujú tým korózne procesy. V priemere každý človek, ktorý má 12 plomb, v priebehu 1 roka prijme asi 560 mg ortuti. Po 10. rokoch, keď je už väčšina z nich narušená koróziou, je polovica ortuti z plomb preč. Nielen ortuť, ale aj ostatné amalgámové kovy sú jedovaté: toxické sú aj striebro a meď a najmä cín, ktorý je vysoko toxický pre bunky a nervy a jeho vplyv na organizmus ešte nie je celkom preskúmaný. Hlavným problémom je však ortuť, ktorá je veľmi prchavá a je v plombách zastúpená v najväčšom množstve.

 

Ortuť a jej vplyv

 

Ortuť sa vyparuje už pri teplotách 20 stupňov C. V ústach  máme niekedy teploty od 40 – 60 stupňov Celzia! Ortuť je preto neustále z plomb uvoľňovaná, hlavne pri požívaní a žuvaní horúcich potravín a nápojov. Pri žuvaní sa ortuť dostáva spolu so slinami do žalúdka a čreva a vo forme výparov sa dostáva aj do pľúc a cez nos pri vdychovaní  priamo do mozgu. Cez korene pokazených zubov ortuť zasahuje čeľusť, následne cez zubné nervy zasahuje centrálny nervový systém a mozog. Keďže zuby a mozog sú si navzájom blízki "susedia", dostáva sa tento veľmi ľahko pomocou krvi do mozgu a prekračuje tak nefiltrovaný cez mozgovú hranicu (závoru). Až po zistení tejto skutočnosti sa teda prišlo na to, prečo býva mozog najviac postihnutý a prečo sa v ňom nachádza najviac ortuti. V mozgu sa ortuť viaže s proteínom a v tejto forme môže len veľmi ťažko mozog opustiť. Pitvy dokázali, že nositelia amalgámových plomb mali v mozgu, najmä v hypofýze také množstvo ortuti, ktoré zodpovedalo počtu plomb v ich ústach.

 

Inými slovami, čím viac plomb v ústach, tým viac ortute v mozgu, popritom dnes sa už vie rozoznať ortuť získaná z iných prameňov (napr. strava, voda) a ortuť z amalgámových zliatin.

 

Taktiež srdce a krvný obeh sú rušené vo svojej aktivite vplyvom ortuti. Nasledovne môže dôjsť k problémom súvisiacim so srdcovou činnosťou, ako napríklad narušenie srdcového rytmu a pod. Prítomnosť ortuti v ženských orgánoch sa prejavuje tvrdnutím tkaniva a tvorením cýst a polypov. U tehotných žien ortuť preniká cez placentu, ktorá by mala dieťa chrániť pred škodlivými vplyvmi. Vedci namerali vo vyvíjajúcom sa plode približne 20% väčšie množstvo ortuti, ako u jeho matky. Nervový systém tela dieťaťa môže byť teda už od jeho narodenia poškodený.

 

Prečo sa zdravotné problémy u ortuti neprejavujú hneď?

 

Potom čo ste si prečítali, aké škody amalgám v organizme spôsobuje, sa určite čudujete, prečo mnohí z nás, ktorí majú plné ústa amalgámu, ešte polomŕtvi neodpadli. Našťastie k ťažkým a viditeľným otravám dochádza len zriedkavo. Po prvé je to preto, že naše telo tento jed nevstrebáva celkom, ale ho z časti vylučuje a po druhé preto, že pokiaľ sme zdraví, naše telo má ohromnú schopnosť sa samo očisťovať, je to jeden fantastický samočistiaci stroj. Nesmie však byť preťažený. Niektorí ľudia majú málo, iní zas veľa plomb v ústach, niektorí majú malé, iní veľké diery v pokazených zuboch. Mnohí majú v ústach aj rôzne amalgámové zmesi. Pred pár rokmi si ich zubári miešali sami. Existuje teda veľmi veľa príčin, prečo sú niektorí postihnutí menej a iní viac. Naše telo musí denne spracovať a vylúčiť len malé množstvo ortuti. To sa mu darí po určitý čas celkom dobre.

 

Na záver

 

Toto množstvo symptómov potvrdzuje len to, aké obrovské škody môžu pokazené zuby vyplnené amalgámom a dlhoročná chronická otrava ortuťou v organizme spôsobiť.  Možnože ste mali doposiaľ šťastie a ochránili ste svoje zdravie nepoškodenou imunitou. 

 

Už od 1. júla 2018 Európska únia zakázala používať amalgámové výplne zubov pre deti do 16 rokov a tehotné a dojčiace ženy.

 

Alebo máte po prečítaní tohto zoznamu pocit, že aj vy môžete byť postihnutý?

 

Veľmi vám držím palce, aby ste patrili do skupiny "neotrávených" Myslite však na to, že amalgám je "časovaná bomba" v našom chrupe, ktorá môže každú chvíľu vybuchnúť.  Zodpovednosť za vaše telo  a zdravie leží len a len vo vašich rukách, tú nemôžete predať žiadnemu zubárovi, doktorovi ani doktorke. Aj keď by sme mohli byť veľmi nahnevaní na tých, ktorí nám desaťročia vkladali do zubov tieto kovy, nemusíme im hneď pri budúcej návšteve hneď "zahryznúť do prstov".

 

Ak sa rozhodnete pre výmenu amalgámových plomb za biele, potom odporúčame počas výmeny dodržiavať zopár dôležitých rád: Počas vyberania amalgámovej plomby u zubára vŕtačkou sa bude tvoriť veľké množstvo prachu a drobných čiastočiek. Zubár ich bude síce hneď odsávať, no aj tak sa mnohé môžu dostať do pľúc alebo žalúdka. Lepšie je kedy zubár používa kofferdam.

 

Fotokompozitné výplne

 

Fotokompozitá patria medzi tzv. adhezívne materiály. Tieto materiály sa vyznačujú pevnou mikromechanickou väzbou k tvrdým zubným tkanivám. Ich veľkou výhodou je skutočnosť, že zubný lekár pri preparácii môže postupovať maximálne šetrne. Rozsah odstraňovania tvrdých tkanív je daný rozsahom kazu.

 

Zub nie je potrebné  špeciálne preparovať pre zaistenie stability (držania) výplne.

 

Fotokompozitá sa vyrábajú v širokej škále farebných odtieňov. Niektoré materiály majú dokonca optické vlastnosti takmer totožné s optickými vlastnosťami tvrdých zubných tkanív. Tieto materiály sú veľmi citlivé na techniku zhotovenia výplne (sucho, spôsob vrstvenia, tuhnutie). Sú vhodné aj do frontálneho úseku chrupu, kde výborne  spĺňajú vysoké estetické nároky.

 

S väčšinou moderných fotokompozitných materiálov (biele plomby) vie šikovný lekár vytvoriť výplne, ktoré dokážu plnohodnotne nahradiť stratené časti zuba funkčne aj esteticky. Platí to rovnako pre predné ako aj zadné zuby.

 

 

Komentáre (0)

TU BUDE VÁŠ KOMENTÁR

0 znakov
Prílohy (0 / 3)
Zdieľajte svoju polohu

EXPRESS DIAGNOSTIKA PRE PACIENTOV