Medima-SK

Podrobnosti

Telefón 0903 628231
Telefón 055 6325334
Webová stránka www.medima-sk.sk
Ponúkané možnosti predaj, servis
Typ vybavenia materiály, nástroje, prístroje, nábytok
webová stránka

Lokalita


Slovenská 16, 04001 Košice