KK Dent

Podrobnosti

Telefón 051 7723449
Telefón 051 7722712
Webová stránka www.kkdent.sk
Ponúkané možnosti predaj, e-shop
Typ vybavenia materiály, nástroje, prístroje
webová stránka

Lokalita


Pod Táborom 29, 080 01 Prešov