Ion.T-K

Podrobnosti

Telefón 041 5652922
Telefón 905 547359
Webová stránka www.iont.szm.sk
Ponúkané možnosti predaj, výroba
Typ vybavenia prístroje
webová stránka

Lokalita


Tulská 33, 01008 Žilina