Dentin

Podrobnosti

Telefón 0948 900683
Telefón 051 7492261
Webová stránka www.dentalnysvet.sk
Ponúkané možnosti predaj, e-shop
Typ vybavenia materiály, nástroje, prístroje, nábytok
webová stránka

Lokalita


Petrovanská 32, 08005 Prešov