DENT-A-LES

Podrobnosti

Telefón 0907 824329
Telefón 0948 341131
Webová stránka dentales.sk
Ponúkané možnosti predaj
Typ vybavenia materiály, nástroje, prístroje
webová stránka

Lokalita


Koceľova 22/44, 052 01 Spišská Nová Ves