DENTO

Podrobnosti

Telefón 032 7763449
Telefón 0905 712829
Webová stránka www.dento.sk
Ponúkané možnosti predaj, servis
Typ vybavenia materiály, nástroje, prístroje
webová stránka

Lokalita


Husitská cesta 2, 91601 Stará Turá