Dentes

Podrobnosti

Telefón 041 4333 373
Telefón 041 4333374
Webová stránka www.dentes.sk
Ponúkané možnosti predaj, e-shop
Typ vybavenia materiály, nástroje, prístroje
webová stránka

Lokalita


Jána Kollára 6103, 02201 Čadca