DentAll

Podrobnosti

Telefón 051 7582007
Telefón 051 7582006
Webová stránka www.dentall.sk
Ponúkané možnosti predaj, e-shop, servis
Typ vybavenia materiály, nástroje, prístroje, nábytok
webová stránka

Lokalita


Záhradná 30, 08001 Prešov