CHIRANA

Podrobnosti

Telefón 0918 714000
Webová stránka www.chirana.eu
Ponúkané možnosti predaj, servis, výroba
Typ vybavenia nástroje, prístroje, nábytok
webová stránka

Lokalita


Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, 91601 Stará Turá